نکته مهم در رابطه با دریافت کارت

Persian

 

قابل توجه دانشجویان گرامی:

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به پرداخت بدهی خود نشده اند می رساند با عنایت به اینکه صدور کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم مستلزم پرداخت ببدهی می باشد . لذا شایسته است حداکثر تا مورخه 94/3/12 نسبت به واریز بدهی خود اقدام تا مقدمات صدور کارت ورود به جلسه شما محیا گردد. در غیر اینصورت کلیه مسئولیت ها به عهده شخص دانشجو می باشد. ضمنا واریز بدهی شهریه از طریق الکترونیکی صورت گیرد تا بلافاصله به حساب شما منظور و فایل دانشجویی بازگردد. 

Tags: