دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

سایت کامپیوتر در حال حاضر در بخشهای ذیل به کارکنان و اساتید و دانشجویان خدمات خود را ارائه می نماید :

مدیریت ICT:
1. تهیه طرحهای توسعه ICT واحد
2. برآورد تجهیزات سخت افزاری ICT و نیازهای نرم افزاری حوزه های مختلف واحد
3. نظارت بر عملکرد زیر مجموعه ICT
4. هماهنگی با حوزه های ختلف جهت رائه خدمات ICT
5. شرکت در جلسات
6. پیگیری اجرای بخشنامه ها و مکتبات اداری
7. مدیریت پروژه های جاری ICT واحد

بخش نرم افزار:
1. نصب و راه اندازی سیستم عامل و نرم افزار های جانبی
2. نصب و را ه اندازی نرم افزارهای کاربردی
3. نگهداری و پشتیبانی نرم افزار های نصب شده در واحد
4. مشاوره در جهت بهینه نمودن نرم افزار موجود
5. تهیه شناسنامه نرم افزارها
6. تهیه backup

بخش سخت افزار و شبکه :
1. سخت افزار:
1.1 مشاوره جهت تهیه سخت افزار های جدید مورد نیاز واحد
2.1 انجام خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سخت افزاری
3.1 تهیه شناسنامه سخت افزاری

2.شبکه :
1.2 مشاوره جهت توسعه شبکه
2.2 مشاوره جهت خرید تجهیزات شبکه
3.2 نگهداری و پشتیبانی شبکه
4.2 تهیه شناسنامه تجهیزات شبکه
5.2 مدیریت شبکه
6.2 امنیت شبکه

سایت اینترنت و کارگاهها :
1. برنامه ریزی کارگاهها و کلاسهای کامپیوتر
2. بروز نگهداشتن نرم افزارهای سایت و نصب و نگهداری
3. هماهنگی با واحد سخت افزار جهت رفع مشکلات و سرویس های دوره ای
4. مدیریت زمان بندی فعالیت های فوق برنامه
فعالیتهای سایت کامپیوتر
-طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري ACCOUNTING جهت کنترل ورود و خروج دانشجويان و محاسبه ميزان کارکرد.
- ارائه سرويسهاي اينترنتي به دانشجویان ، اساتید و کارکنان در داخل و خارج از دانشگاه
- برگزاري ثبت نام ها ، انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجوئي

قابلیتهای سایت کامپیوتر
- پهنای باند اینترنت 4M در بستر فیبر نوری
- پهنای باند اینترانت 1M در بستر فیبر نوری
- پرداخت شهریه دانشجویان بصورت الکترونیکی با بانکهای ملی و ملت
- پرداخت مبلغ شارژ کارتهای سلف سرویس بصورت الکترونیکی با بانک ملی
- ورود نمرات دانشجویان با سیستمهای مکانیزه و غیر دستی
- نصب و راه اندازی 4 دستگاه کیوسک اطلاع رسانی
- نصب و راه اندازی 2 دستگاه خودپرداز بانک ملی
- اتصال به کتابخانه دیجیتال
سایت كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي سمنان با بهره گيري از عنايت حضرت حق و تلاش و همت رياست, مديران وكاركنان دانشگاه با بیش از 100 دستگاه كامپيوتر پيشرفته بشرح جدول ذیل در حال بهره برداري می باشد.

 

 

ردیف نام سایت موقعیت کاربری تعداد کامپیوتر
1 سایت شماره 1 ساختمان مرکزی کلاس درس - دانشجویی 10
2 سایت شماره 2 ساختمان مرکزی کلاس درس - دانشجویی 12
3 سایت شماره 3 ساختمان مرکزی سایت اینترنت - دانشجویی 12
4 سایت شماره 4 ساختمان مرکزی سایت اینترنت اساتید 5
5 سایت شماره 4 ساختمان مرکزی کارگاه GIS - سایت اینترنت کارشناسی ارشد 10
6 سایت شماره 6 دانشکده فنی و مهندسی کلاس درس - دانشجویی 13
7 سایت شماره 7 دانشکده فنی و مهندسی کلاس درس - دانشجویی 13
8 سایت شماره 8 دانشکده فنی و مهندسی سایت اینترنت - دانشجویی 15
9 سایت شماره 9 دانشکده فنی و مهندسی کلاس درس - دانشجویی 10
10 سایت شماره 10 دانشکده فنی و مهندسی کلاس درس - دانشجویی 10

 

فارسی