انجمن علمی

شما اینجا هستید

اهداف و فعالیت های این انجمن ها به شرح زیر می باشد :

انجمن های علمی به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه ها، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی و بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و آموزش در حوزه های مختلف علوم با حمایت دانشگاه طبق مفاد و دستورالعمل های انجمن علمی و ادبی و هنری سازمان مرکزی تشکیل و به فعالیت می پردازند.
اهداف انجمن:
1 - ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفائی استعدادها

2 - برانگیختن خلاقیت علمی و بهره گیری از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه
3 - حمایت از فعالیت های علمی- ادبی- هنری دانشجویان

4 - تقویت و تحکیم پیوندهای آموزش عالی با بخش های مختلف جامعه خصوصاً صنعت
5 - بهره گیری دانشجویان از توان علمی اعضاء هیئت علمی

فعالیت ها:
1 - مناظره و نقد علمی
2 - هم اندیشی و نشست های تخصصی
3 - مطالعات و پژوهش های علمی
4 - فعالیت های کمک اموزشی
5 - برگزاری دوره های آموزشی و تقویتی
6 - برگزاری جشنواره ها- کنفرانس ها و مسابقات داخلی و خارجی
7 - بازدید علمی از مراکز صنعتی و فناوری
8 - همکاری با پارکهای فناوری و تولید علم
9 - حمایت مادی و معنوی و تشویق از دانشجویان دارای ابتکار مقالات علمی و فعالیتهای پژوهشی

 

ردیف نام انجمـن سال تأسیس تعداد دانشجویان عضـو
1 انجمن مهندسی عمـران 28/1/82 110
2 انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی 8/2/82 61
3 انجمن علمی حسابداری 8/3/82 73
4 انجمن علمی جغرافیـا 8/3/82 47
4 انجمن علمی مدیریت صنعتی 15/8/82 56
6 انجمن علمی مهندسی مکانیک 1/10/82 198
7 انجمن علمی مهندسی صنایع 1385 45
8 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی 24/7/85 53
9 انجمن علمی زبان انگلیسی 24/7/85 30
10 انجمن علمی مامایی 11/11/85 31
11 انجمن علمی مهندسی کامپیوتر 26/10/86 30
12 انجمن علمی پرستاری 2/8/88 30
فارسی