تشکل های سیاسی اسلامی - اساتید

محدوده فعالیت های تشکل های اسلامی و سیاسی:

- هرنوع فعالیّت های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی تشکل های اسلامی در حدود اساسنامه تشکل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه و آیین نامه و سایر قوانین موضوعة کشور مجاز است. و در خارج از دانشگاه ، تشکل ها موظفند طبق قانون احزاب مجوز فعالیت دریافت دارند.
- برگزاری سخنرانی ، تجمع ، راهپیمایی ، میزگرد ، تریبون آزاد و نصب تابلوهای تشکل های دانشجویی و اعلان هرگونه بیانیه یا مواضع با ارائة مجوز از هیأت نظارت دانشگاه امکان پذیر است.
- انتشار هر نوع نشریه ای به استثنای نشریات علمی دانشگاهی با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه صورت می گیرد.

 

تشکل جامعه اسلامی دانشگاهیان

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اينكه در اصل دوم، نظام جمهوري اسلامي را نظامي بر پايه ايمان به خداوند، وحي الهي، معاد، عدل خدا، امامت و رهبري و كرامت و ارزش والاي انسان مي‌داند در اصل سوم دولت جمهوري اسلامي را موظف نموده كه در جهت نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را بكار گيرد و يكي از مهمترين نكات مورد تصريح در اين اصل مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش است. همچنين حق تشكيل حزب، جمعيت، انجمن و انجام فعاليت‌هاي سياسي و صنفي در اصول 26 و 27 قانون اساسي پذيرفته شده است.دانشگاهيان به عنوان قشر فرهيخته و پيشتاز اجتماع تمايل دارند در جهت نيل به اهداف و آرمانهاي مقدس و انجام وظيفه مشاركت در تعيين سرنوشت ميهن اسلامي با استفاده از حقوق مطرح در قانون اساسي و ديگر قوانين و مقررات موضوعه نسبت به ايجاد تشكل‌هاي اسلامي در دانشگاه‌ها اقدام نمايند تا زمينه جذب نيروهاي مستعد و فعال فراهم شده و خواستهاي مشروع در قالبهاي قانوني مورد حمايت واقع شوند.اعضاي هيأت موسس اين تشكل نيز براساس مقررات موجود و آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي‌شود و اعضاي هيأت موسس خود را با وجه به تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه مورد اشاره ملتزم به قانون اساسي، ولايت فقيه، قوانين موضوعه كشور و آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مي‌داند.

در همین راستا نیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان اقدام به ایجاد تشکل جامعه اسلامی دانشگاهیان در واحد نمود.اعضاء موسس این تشکل عبارتند از :
دکتر غلامحسن واعظی
دکتر محمود نیکخواه شهمیرزادی
دکتر محمد روحانی مقدم
حجت الاسلام حسین ابوالفضلی
حجت الاسلام جلیل طاهریان
در حال حاظر این تشکل دارای 45 عضو از اساتید بوده که 7 نفر زن و 38 نفر مرد در مقاطع فوق لیسانس و دکترا می باشند.

فارسی