دفتر گسترش علم و علم سنجی

فهرست مجلات نامعتبر - اسفند 93

کاربران گرامی می توانند فهرست مجلات علمی نامعتبر اعلام شده از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مربوط به اسفندماه سال 1393 را از لینک زیر دریافت نمایند: 

فهرست مجلات نامعتبر

فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

کاربران گرامی می توانند فهرست وب سایتهای جعلی نشریات علمی را از لینک زیر دریافت کنند.

دریافت فهرست وب سایت های جعلی

دسترسی به منابع پایگاههای علمی در سال 2015

مرکز گسترش علم و علم سنجی معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی هم زمان با شروع سال جدید میلادی دسترسی به منابع علمی پایگاههای مربوط به ناشرین معتبر بین المللی را برای یکصد واحد دانشگاه آزاد اسلامی بصورت مستقیم فراهم نموده است. از این پس این واحدها می توانند علاوه بر دسترسی به پایگاههای Cabi، WileyوSpringerبه منابع علمی پایگاههایElsevier شامل دو سرویسScienceDirectوScopusدسترسي داشته باشند.

مطالعه بیشتر...

دریافت فایل حاوی فهرست مجلات نامعتبر مهر 93 و JCR-2013

همکاران گرامی می توانند فهرست مربوط به JCR2013 را از طریق لینک زیر دریافت نمایند. 

JCR-2013

همچنین همکاران گرامی می توانند فهرست مجلات نامعتبر تا مهرماه سال جاری از طریق لینک زیر دریافت نمایند. 

فهرست مجلات نامعتبر - مهر 93

فارسی