معاونت دانشجوئی

شما اینجا هستید

 

 

 

معرفی و پیشگفتار و معرفی اجمالی حوضه

فرمهای اعتراض به امور رفاهی دانشگاه

معرفی

کمیته انضباطی

آیین نامه ها و روند ها و فرمهای اعتراض به رای کمبته انضباطی

کانون هلال احمر

تشکل ها

ستاد شاهد و ایثارگر

معرفی کارشناس و توضیح اجمالی

برنامه حضور مشاورین و کارشناسان و پزشک

مشاوره آنلاین و تلفنی

معرفی رئیس  اداره امور رفاهی و خوابگاههای موجود 

خوابگاه های دانشجویی: فرمها و مقررات و برنامه غذایی

ایاب و ذهاب : مقررات

معرفی کارشناس و توضیح اجمالی

آئین نامه ها و فرمهای لازم

معرفی 

رئیس اداره

شرح وظایف

وامهای اعطایی : آیین نامه ها و فرم ها

بیمه دانشجویی : آیین نامه ها و فرم ها

 

 

فارسی